Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Do góry

Top

Nie skomentowano

To już 65 lat

To już 65 lat

W tym roku przypada 65. rocznica powrotu Polaków na dolnośląską ziemię. Z tej okazji w środę, 21 kwietnia 2010 r. w Trzebnicy tradycyjnie i uroczyście obchodzono Dzień Pioniera. Uczczono pamięć, tych, którzy już odeszli i wyrażono podziękowanie i uznanie tym, którzy żyją wśród nas, a w latach 1945 -1947 laty przyjechali w te strony, aby tu znaleźć swój nowy dom.

Obchody Dnia Pioniera rozpoczęły się o godz. 16.30 uroczystym złożeniem kwiatów przy kamieniu z tablicą pamiątkową, która znajduje się na Placu Pionierów Ziemi Trzebnickiej. Tam licznie zgromadzeni pionierzy wspólnie z przedstawicielami władzy samorządowej burmistrzem Gminy Trzebnica Markiem Długozimą i przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Darowskim, starostą Robertem Adachem i wicestarostą Igorem Bandrowiczem przy dźwiękach muzyki wykonywanej przez Trzebnicką Orkiestrę Dętą złożyli kwiaty przy kamieniu. Wiązanki składali także pionierzy z Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej i ze wsi Malczów. Przy tablicy pamiątkowej honorową wartę pełnili harcerze.

Następnie zgromadzeni przeszli wspólnie z orkiestrą do kościoła Św. Ap. Piotra i Pawła w Trzebnicy, gdzie odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył dziekan Bogdan Grabowski, a towarzyszyli mu m.in. wicedziekan ks. Jerzy Olszówka i jeden z Pionierów ks. Stanisław Moździerz, który obecnie pracuje w parafii w Koczurkach. Kazanie pełne historycznych wspomnień wygłosił ks. prof. Antoni Kiełbasa.

Zaraz po Mszy św. nastąpiło wystąpienie okolicznościowe burmistrza Trzebnicy Marka Długozimy, który wspomniał m.in. o potrzebie budowy pomnika upamiętniającego pierwszych polskich mieszkańców Ziemi Trzebnickiej. Program słowno – muzyczny „Szli na Zachód osadnicy” przygotowany przez Leontynę Gągało wykonali uczniowie kl. III c i III Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, których wokalnie wspomagała Dorota Tabor.

Dla wszystkich pionierów przygotowane zostały pamiątkowe dyplomy i plakietki. Po uroczystościach w kościele Pionierzy zostali zaproszeni na posiłek zorganizowany przez trzebnickiego burmistrza. Następnie wielu z nich udało się do Muzeum Regionalnego w trzebnickim ratuszu. Przy herbacie, kawie i ciastkach do późnych wieczornych godzin trwały rozmowy i wspomnienia. Oglądano z dużym zainteresowaniem zdjęcia na wystawie przygotowanej przez prezesa TMZT Zbigniewa Lubicz-Miszewskiego (też pioniera) i prezentacje multimedialne Leszka Gajosińskiego. W uroczystościach uczestniczyło ponad 150 Pionierów.

Zbigniew Lubicz-Miszewski

Poprzedni wpis

Nie ma starszych wpisów

Skomentuj

cztery × cztery =