Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Do góry

Top

Projekty zrealizowane

Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej prowadzi szereg projektów związanych z przedmiotem i zakresem prowadzonej działalności. Poniżej prezentujemy wybrane przedsięwzięcia, które zrealizowaliśmy:

 • Coroczne wpisy do „Honorowej Księgi Pionierów Ziemi Trzebnickiej” (od 1985 r.).
 • Obchody 750 rocznicy nadania Trzebnicy praw miejskich (2000 r.).
 • Podjęcie w ramach zespołu edukacji regionalnej prac nad przygotowaniem materiałów do nauczania wiedzy o regionie.
 • Obchody 780 – lecia nadania praw miejskich Trzebnicy na prawie polskim przez księcia Henryka Brodatego 1 maja 1224 r. (2000 r.).
 • Obchody 800 – lecia objęcia władzy przez księcia Henryka Brodatego i widowisko – „Znaki przeszłości”. Oznakowanie 8 palami w 1224 r. granic Trzebnicy przez ks. H. Brodatego (2001 r.).
 • 800 rocznica fundacji klasztoru cysterek w Trzebnicy (2002 r.).
 • „MARYNKI” – biesiadę francusko – polska w miejscu urodzin Marii Karoliny Leszczyńskiej– dorocznie organizowana impreza cykliczna.
 • Sesję Naukową: „Francuskie ślady w dziejach Trzebnicy” z udziałem ks. prof. Antoniego Kiełbasy – „Francuski rodowód Sióstr Boromeuszek” i mgr. Marcina Leszczyńskiego – „Maria Karolina Leszczyńska – Królowa Francji”, program słowno – muzyczny w wykonaniu grupy SELEN i Michała Bąka (gitara klasyczna).
 • Uroczyste odsłonięcie witraża i tablicy pamiątkowej poświęconych Marii Karolinie Leszczyńskiej, z udziałem przedstawiciela ambasady Republiki Francuskiej, władz powiatowych i miejskich (2003 r.).
 • Udział w imprezie „Świat się nie liczy bez Trzebnicy” – Szlak Cysterski (2004 r.).
 • „Marynki – bis” – w Klubie S. M. (2004, 2005 i 2006 r.).
 • 780 – lecie nadania praw miejskich Trzebnicy na prawie polskim przez księcia Henryka Brodatego 1 maja 1224 r. (2004 r.).
 • Nadanie nazwy Piotra Włostowica placowi przy kościele św. św. Piotra i Pawła. Scenka historyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej z Powiatowego Zespołu Szkół nr (2004 r.)
 • Zjazd Naukowy Historyków Regionalistów „Osadnictwo polskie na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej” (2005 r.).
 • Spotkanie z okazji 60. rocznicy przybycia do Trzebnicy pierwszej grupy osadników. Nadanie nazwy palcowi – Plac Pionierów Ziemi Trzebnickiej, złożenie kwiatów przy kamieniu z tablicą pamiątkową, okolicznościowe przemówienia, program słowno – muzyczny w wykonaniu młodzieży (2005 r. – impreza organizowana cyklicznie).
 • Otwarcie wystawy w TOK – „Trzebnica w pierwszych latach powojennych – fotografie, dokumenty” (2005 r.).
 • Konkurs na „Sagę rodzinną” (2005 r.).
 • „To jest nasza ojczyzna!”, spotkanie trzech pokoleń, widowisko słowno – muzyczne w wykonaniu młodzieży zespołów i grup artystycznych, TOK (2005 r.).
 • Organizowanie corocznego Trzebnickiego Święta Sadów z zespołem imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych (2000 – 2006 r.).

TMZT dokumentowało przeszłość i współczesności Trzebnicy i regionu oraz wspierało regionalne badania naukowe takimi działaniami jak:

 • Oznakowanie tablicami pamiątkowymi miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi (2000, 2004, 2005 r.).
 • Rozpisanie konkursów na pamiętniki i wspomnienia mieszkańców Ziemi Trzebnickiej (2005 r.).
 • Zorganizowanie sesji naukowych poświęconych dziejom Trzebnicy i regionu: „Trzebnica w dziejach Śląska i diecezji wrocławskiej” (2000).
 • Zjazd Naukowy Historyków Regionalistów „Osadnictwo polskie na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej”- konferencja naukowa zorganizowana przez DTSK – pod kierownictwem prof. dr. hab. Stanisława Dąbrowskiego (2005 r.).
 • Cotygodniowe wydanie – Trzebnickich Aktualności Kulturalnych „TAK –” w latach 2004 – 2006 – w trzebnickiej gazecie NOW-a – Wojciech Kowalski, Zbigniew Lubicz – Miszewski).
 • Opracowanie i wydanie wielu pozycji książkowych w ramach „Biblioteki TMZT” m.in.: Jerzy Bogdan Kos – „Znaki. Przypowieść o narodzinach miasta” (2000), „Czas Nadziei” – szkice o ludziach, miejscach i zdarzeniach – Jerzy B. Kos – 2004 r., „Ślady na ziemi” – szkice o ludziach, miejscach i zdarzeniach, „Refleksje o życiu godziwym” – jubileusz 40 – lecia kapłaństwa ks. prof. Antoniego Kiełbasy (wydane wspólnie z wraz z DTSK) – 2003 r., wiersze M. Miszewskiego w 30 rocznicę śmierci: „Rozety słońca” (wydane wspólnie z wraz z DTSK), „Świat dni zwyczajnych” i Rozgwiazdy słowa” – 2003 r., „Trzebnica w pierwszych latach powojennych – dokumenty, fotografie, wspomnienia, relacje” – 2005 r., oraz folderów i druków okazjonalnych.
 • Wydanie kolejnych numerów „Brzasku” (ukazuje się od 1983 r.): VII – VIII – 2000 r., IX – 2001 r., X – 2002 r., XI – XII – 2003 r., XIII – XIV – 2006 r., itd.
 • Prowadzenie Muzeum Regionalnego (od 1990 r.), w nowej siedzibie od 1998 r., stałe uzupełnianie zbiorów o nowe ekspozycje. Należy podkreślić dobrą współpracę z Urzędem Miejskim w Trzebnicy, który dotuje kolejne publikacje „Brzasku” i udostępnił w 2006 r. następne pomieszczenia i nową salę ekspozycyjną w Muzeum Regionalnym – Rynek 8.
 • Współpraca przy organizacji Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich i w dawnej Rzeczpospolitej. 800-lecie fundacji opactwa w Trzebnicy” (2002 r.).

TMZT zajmowało się upowszechnianiem kultury, sztuki i nauki przez organizacje takich takie imprez jak:

 • „Godzina z muzą” – spotkania z pisarzami (2000 – 2006).
 • Wystawy artystyczne prac plastyków amatorów, dzieci i młodzieży – 2001, wystawa „Trzebnica – portret miasta” – fotogramy Piotra Jeszke (2000).
 • Współudział w organizacji corocznych Międzynarodowych Festiwali Muzyki Kameralnej i Organowej w trzebnickiej bazylice (2000 – 2006) z udziałem wybitnych artystów z całego świata.
 • Udział organizacyjny i programowy w imprezach corocznych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej – sesje, wykłady, spotkania, sympozja (2000 – 2006).
 • Nawiązanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami Trzebnicy – spotkania informacyjne i artystyczne – 2001.
 • Podjęcie w ramach zespołu edukacji regionalnej prac nad przygotowaniem materiałów do nauczania wiedzy o regionie.
 • 750 rocznica nadania praw miejskich Trzebnicy. Wystawa w TOK – Trzebnica na starej fotografii. 2000 r.
 • 2000 – 2006 – cykl wykładów ks. Antoniego Kiełbasy – „Zabytki na nowo odczytane” – w soboty, raz w miesiącu.
 • 2006 r.: 17 września – Dzień otwarty Małego Muzeum Ludowego u Kowalskich w Marcinowie.
 • Wystawa „Skarby ziemi trzebnickiej” w Muzeum Regionalnym w Trzebnicy – Rynek 8: 300-lecie śmierci M.L.Ł Willmanna – wystawa zdjęć 22 obrazów z bazyliki, Tumba grobowa feldmarszałka hrabiego Melchiora von Hatzfeldta, Małe Muzeum Ludowe u Kowalskich w Marcinowie,
 • Publikacje TMZT – Brzaski, monografia, tomiki wierszy, mapy i plany, przewodniki.
 • Wystawa w Trzebnickim Ośrodku Kultury: „Skarby Ziemi Trzebnickiej”, „120 lat kolejki normalnotorowej”, wystawa fotografii zabytków Trzebnicy, „Ziemia Trzebnicka w malarstwie rysunku, grafice i fotografii” i wiersze o Trzebnicy.
 • 23 września 2006 r. – Dzień wycieczek – poznajemy z przewodnikiem – ks. A. Kiełbasa, „Skarby Ziemi Trzebnickiej” – kościoły w terenie w godz. 10 – 14 – Komorówko, Koniowo, Kuźniczysko, Masłów, Cerekwica.

TMZT współpracuje z parafią św. Jadwigi w organizacji Tygodni i Dni Kultury Chrześcijańskiej przy organizacji wystaw w Muzeum kultu św. Jadwigi:

 • „Trzebnica w roku wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa” – Kult św. Jadwigi – kościoły pw. św. Jadwigi na świecie – 2000 r.
 • „Henryk Brodaty – książę Śląska i Polski” – Książę H. Brodaty w dokumentach – 800 lecie rozpoczęcia rządów – 2001 r.
 • „800. rocznica klasztoru cysterek w Trzebnicy” – oryginalne dokumenty związane z fundacją klasztoru – 2002 r.
 • Dwudziestopięciolecie pontyfikatu Jana Pawła II – 1978 – 2003 (wystawa ta, poświęcona Papieżowi Janowi Pawłowi II, jest czynna do 2006 r.)
 • „780 – lecie nadania praw miejskich Trzebnicy na prawie polskim przez księcia Henryka Brodatego (1 maja 1224 r.)” – Trzebnica: dokumenty – fotografie – 2004 r.
 • „Bulle papieskie, dokumenty Kurii Rzymskiej dotyczące Śląska”, wystawa zorganizowana przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu. – 2005 r.
 • „Św. Jadwiga i Trzebnickie Sanktuarium – Skarbem Ziemi Trzebnickiej” – 2006 r.

Ponadto TMZT zajmowało się ochroną zabytków, śladów wielokulturowej przeszłości i miejsc pamięci narodowej poprzez:

 • Założenie tablic informacyjnych i pamiątkowych na zabytkach Trzebnicy i obiektach związanych z powojennymi dziejami miasta (2000 – 2005).
 • Udział w popularyzowaniu wykopalisk archeologicznych, a zwłaszcza wyników badań na stanowisku Trzebnica 2 (Homo erectus) (2000 – 2005), postawienie dużej planszy koło bazyliki, dokumentującej te odkrycia (2004 r). Prezentacja stanowiska archeologicznego na Winnej Górze w czasie obchodów Święta Trzebnicy (2000 – 2006).
 • Nazwanie jednego z placów miasta Placem Pionierów Ziemi Trzebnickiej (w 2005 r. Rada Miejska nadała formalnie tą nazwę temu placowi), postawienie kamienia z tablicą pamiątkową (1995).
 • Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na małym cmentarzu za murami klasztoru – 21 września 2004 r.
 • Nadanie nazwy Piotra Włostowica placowi przy kościele św. św. Piotra i Pawła – 23 września 2004 r.
 • Umieszczenie w przedsionku bazyliki tablicy pamiątkowej upamiętniającej bohaterski czyn sióstr boromeuszk – uratowanie klasztoru i bazyliki przed spaleniem i zniszczeniem w styczniu 1945 r. – 22 kwietnia 2005 r.
 • Inspirację i współudział w nadaniu imienia Piotra Włostowica Powiatowemu zespołowi Szkół nr 2 w Trzebnicy 10 czerwca 2005 r.

TMZT upowszechniania i wspiera kulturę ludową poprzez takie formy działalności jak:

 • Patronat nad kapelą „Marciny” z Marcinowa, wsparcie inicjatywy zorganizowania przez Aleksandrę i Mariana Kowalskich Muzeum Kultury Ludowej w Marcinowie (2000 – 2006).
 • 16 września 2006 – Korowód XXVII Święta Sadów – przemarsz z Rynku na Plac Pielgrzymkowy z udziałem dzieci z przedszkoli, młodzieży szkół gminy trzebnickiej, władz samorządowych i Kapeli Rodzinnej „Marciny” z Marcinowa, TMZT

Wspiera działania na rzecz kultury zdrowotnej poprzez:

 • Udział w organizowaniu corocznych Tygodni Kultury Zdrowotnej (dawniej – Tygodni Oświaty Sanitarnej) powiatu trzebnickiego z szerokim programem imprez oświatowo – wychowawczych promujących zdrowie oraz kulturalnych i rozrywkowych adresowanych przede wszystkim do mieszkańców wsi i młodzieży szkolnej (pogadanki, wystawy, przeglądy filmów oświatowych, kiermasze książek, „wieczornice artystyczne”, turnieje wiedzy o zdrowiu i chorobie) (2000 – 2006).