Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Do góry

Top

Nie skomentowano

Odeszła kresowianka

Odeszła kresowianka

31 października 2017 r. odeszła od nas Halina Bahryn-Kamińska – kresowianka z Wilna, wychowawczyni kilku pokoleń trzebniczan, zasłużona nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy, a następnie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie, honorowa obywatelka Trzebnicy, współtwórczyni drużyn harcerskich, gorąca patriotka, organizatorka pomocy Polakom z Kazachstanu i Litwy.

Halina Bahryn-Kamińska – absolwentka Wyższych Studiów Zawodowych Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, pionierka Ziemi Trzebnickiej, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy, a następnie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie, zasłużona dla Miasta i Gminy nauczycielka, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, działaczka społeczna.

W latach 1947-1980 członkini Związku Nauczycielstwa Polskiego, a od roku 1980 NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Trzebnickiej. Wraz z Marianną Malcewicz założycielka struktur NSZZ Solidarność w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trzebnicy, a następnie jego przewodnicząca.

Ławnik w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy w latach 2000-2003. Aktywna członkini Duszpasterstwa Nauczycieli, sprawująca przez wiele lat opiekę nad wystawami okolicznościowymi w Muzeum Kultu Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy organizowanymi przez śp. ks. prof. Antoniego Kiełbasę.

Od 3 kwietnia 1996 do 31 marca 1998 roku wraz z mężem śp. Czesławem Bahryn-Kamińskim – była szczególnie zaangażowana w prace Społecznego Komitetu Polakom z Kazachstanu. Od roku 2001 członkini Kapituły gminnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych.

Uczestniczka licznych spotkań w ramach Szkolnych Lekcji Historii w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, których pomysłodawczynią i organizatorem od lat jest Krystyna Janowska. Honorowy gość i prelegentka podczas innych spotkań z młodzieżą w szkołach, placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie miasta i gminy.

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz rozwój oświaty na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej została uhonorowana następującymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i samorządowymi: Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia (1978), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1979), Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznaną przez Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa (1979), Nagrodą Specjalną Kuratora Oświaty i Wychowania we Wrocławiu (1984) oraz Medalem 50-lecia Ziemi Trzebnickiej (1995). W uznaniu zasług na rzecz społeczności lokalnej w 2000 roku – z rąk burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy – otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Trzebnicy.

Doceniona została również wieloletnia i aktywna działalność harcerska Haliny Bahryn-Kamińskiej: z rąk komendanta Chorągwi Wrocławskiej ZHP Władysława Guta otrzymała Odznakę Zasłużony dla Chorągwi I stopnia (1981). Trzykrotnie – w latach 1984, 1987 i 1988 – za wybitny wkład pracy włożony dla dobra i rozwoju młodzieży zrzeszonej w Związku Harcerstwa Polskiego – została wyróżniona dyplomami uznania. (70 lat trzebnickiej jedynki. Trzebnica 2015).

Skomentuj

cztery × jeden =