Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Do góry

Top

Stręk-Tworek, Alicja

as-tAlicja Stręk-Tworek jest absolwentką Szkoły Podstawowej nr 1 i LO w Trzebnicy, Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim. Jest nauczycielem rusycysta i terapeutą. Po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie bibliotekoznawstwa, obecnie pracuje w charakterze bibliotekarza w trzebnickiej Jedynce. Jest członkiem Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej i skarbnikiem TMZT. Mieszka wraz z mężem Władysławem w Trzebnicy.

Realizuje się w pełni w pracy z młodzieżą, organizuje wiele imprez, konkursów, popisów. Z wielką maestrią reżyseruje Dni Pioniera, Dni Sybiraka, uroczystości państwowe i szkolne. Szczególnie zapadają w pamięć pełne ciepła i świątecznego nastroju Spotkania opłatkowe w których aktorsko zaangażowani są uczniowie. A zaproszeni honorowi goście zawsze chętnie uczestniczą w tych niezwykłych spotkaniach.

W 2009 roku drużyna z Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy w składzie: Dagmara Grzelak, Liliana Krysiak, Piotr Bielecki, Maciej Bauza, Maciej Nalepa, Jakub Krawiec i Wojciech Łamasz, pod kierunkiem trenerki Alicji Stręk-Tworek uczestniczyła w światowym konkursie Odyseja umysłu. Realizując zadanie konstrukcyjne Balsa na fali, zespół pomyślnie przeszedł eliminacje regionalne we Wrocławiu, awansując do finału ogólnopolskiego w Gdańsku. Rozwiązanie zadania zarówno długoterminowego, jak i spontanicznego zdeklasowało przeciwników. Uczniowie, zdobywając I miejsce w kraju w swojej grupie wiekowej, mogli reprezentować Polskę w finałach światowych, które odbyły się w dniach 26-30 maja 2009 roku na Uniwersytecie Stanowym w Ames w stanie Iowa w USA. Po konkursie drużyna była jeszcze przez ponad tydzień gośćmi trenerki drużyn – Carrie Howe, w stanie Delavare. Program wyjazdu i pobytu w USA przygotowała i opracowała Alicja.

Kontakty pioniera ziemi trzebnickiej, trzebniczanina Antoniego Godyckiego-Ćwirko z Polonią w Kazachstanie stały się podstawą rozpoczęcia współpracy między szkołami z Piertopawłowska i Trzebnicy. W dniach 19-27 września na zaproszenie burmistrza Gminy Trzebnica, dyrektor szkoły Beaty Śródki oraz trzebnickich rodzin, w związku z jubileuszem 10-lecia gimnazjum, przybyła do Trzebnicy dziesięcioosobowa grupa młodzieży polonijnej z Pietropawłowska w Kazachstanie. Inicjatorką i koordynatorką całego przedsięwzięcia była Alicja Stręk-Tworek. Organizacja przyjazdu, która trwała od stycznia 2009 r., opieka nad grupą, realizacja programu pobytu – wszystkie te zadania realizowane były przez członków TMZT, nauczycieli, uczniów Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i wolontariuszy społecznie, bez dofinansowania ze środków ministerialnych czy unijnych. 25 września 2009 r., w dniu jubileuszu 10-lecia Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, w auli szkolnej odbył się niecodzienny koncert, w którym Zespół „Pokolenie” z Pietropawłowska dał popis swoich talentów wokalno-tanecznych. Młodzież zaprezentowała odziedziczone po dziadach i ojcach, pieczołowicie pielęgnowane tradycyjne polskie tańce i piosenki oraz pokazała historie swych rodzin o polskich korzeniach, ilustrowane starymi zdjęciami i dokumentami. Była to wzruszająca lekcją patriotyzmu, który tak bardzo jest tam pielęgnowany przy okazji polskich świąt państwowych i religijnych.

Alicja jako pracownik biblioteki – która jest „sercem” szkoły – jest bardzo wyczulona na kulturę słowa, wiele czyta książek i poezji również – jako rusycysta – z kręgu języka rosyjskiego. Przez jakiś czas ukazywały się jej świetne recenzje książek, tomików wierszy, publikacji, w gazecie trzebnickiej redagowanej przez Waldemara Marca Rzeczpospolita Trzebnicka. Jest bardzo rzetelną korektorką i również autorką tekstów publikowanych w roczniku TMZT Brzask. Bardzo zwraca uwagę na walory edytorskie danej książki – potrafi ją „smakować” – ważny jest dobór koloru papieru, jego gramatura, kolor i jakość zdjęć, kompozycja strony, dobór czcionki, okładka – to coś co sprawia że swoisty esprit decyduje o tym że od pierwszego dotyku zakochujemy się w danej książce. Alicja ma na swoim koncie parę pozycji wydawniczych – książek wydanych z potrzeby serca i chęci wsparcia zaprzyjaźnionych osób, które po namowach zdecydowały się na napisanie wspomnień i zaprezentowanie swojej twórczości.

W 2012 roku ukazał się tomik aforyzmów socjologa i dziennikarza Władysława Ruszkiewicza Czesanie myśli. Tomik został opracowany przez Alicję Stręk-Tworek, która dokonała wyboru tekstów, korekty i pomogła skomponować całość według logicznej koncepcji, by te „złote myśli” ocalić od zapomnienia.

W listopadzie 2012 r. ukazała się książka opracowana przez Alicję Stręk-Tworek Ocalone wiersze i poematy Zygmunta Sadowskiego. Rodzina Sadowskiego, mieszkająca obecnie w Trzebnicy, zdołała ocalić część rękopisów poety z 1901-1917, które napisał pod zaborem rosyjskim. W 1945 r. wraz z rodziną przybył on na Dolny Śląsk, do Trzebnicy. Trzeba było niemałego wysiłku, by uporządkować i odczytać stare, podniszczone rękopisy i dokonać wyboru wierszy i poematów i całość przygotować do publikacji. Dzięki Alicji Stręk-Tworek metodą chałupniczą powstało sześć egzemplarzy starannie pod względem edytorskim wydanej książki. Jest to właściwie „biały kruk” – czyli niezwykła rzadkość, książka przedstawiająca szczególną wartość ze względu na treść i ilość egzemplarzy, „łakomy kąsek” dla antykwariuszy. Wiersze tego autora mają stuletnią historię, opowiadają o utraconym pięknie kresowych krajobrazów, o wydarzeniach historycznych, których autor był świadkiem, o potrzebie wielkiego narodowego zrywu, by po wielu latach zniewolenia, wreszcie mogło nastąpić zmartwychwstanie Ojczyzny.

AS

W listopadzie 2013 r. w sali ślubów trzebnickiego ratusza odbyła się promocja książki Adam Bronieckiego „Na Zachód marsz!” Adam Broniecki – urodzony 10 września w 1924 roku, Sybirak, porucznik Wojska Polskiego, celowniczy baterii pułkowej kal. 76 mm 1 Praskiego Pułku Piechoty 1 Dywizji im. T. Kościuszki, przeszedł cały szlak bojowy od Lenino do Berlina. Alicja Stręk-Tworek, która całość jego wspomnień opracowała, z wielkim pietyzmem podeszła do zbioru dokumentów, ocalałych fotografii, dyplomów i rodzinnych pamiątek. Książka najpierw została wydana w małym nakładzie przez autora. Autorka opracowania doszła do wniosku, że wspomnienia wojenne, ze względu na swą wartość historyczną, winny dotrzeć do szerszego kręgu czytelniczego, a zwłaszcza społeczności trzebnickiej. Jednak bez wsparcia finansowego byłoby to niemożliwe. Zwróciła się więc z prośbą o pomoc w tej sprawie do władz naszej gminy. Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima docenił wagę tych wspomnień i ich znaczenie dla naszej społeczności i sfinansował profesjonalne wydanie tej książki w nakładzie 300 egzemplarzy.

okładkaW 2015 roku ukazała się książka „70 lat trzebnickiej Jedynki”.
Alicja Stręk-Tworek na 650 stronach obszernie opisała historię szkoły. Budzi szacunek i ogrom benedyktyńskiej pracy jaką trzeba było wykonać, by dotrzeć do byłych nauczycieli, uczniów z wielu roczników, wielu dokumentów i archiwalnych fotografii.
Ta niezwykła publikacja – sfinansowana przez Gminę Trzebnica jest próbą ocalenia od zapomnienia ludzi związanych ze szkołą, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogów, którzy przez lata kształtowali pokolenia trzebniczan. Twarda okładka, oryginalna kompozycja rozmieszczenia ilustracji – większość w sepii i w kolorze, dobór papieru i czcionki, wyodrębnienie kursywą tekstów cytowanych, uzupełnienie ilustracji o teksty i zdjęcia prywatne – związane z serdecznymi więzami łączącymi uczniów z nauczycielami, wspomnienia nie tylko nauczycieli, ale i uczniów – to wszystko sprawia, że książka ta przemawia do czytelników.

Kaz

Alicja Stręk-Tworek jest osobą bardzo kreatywną, wiele wymaga od uczniów (i potrafi z nich wykrzesać wiele pozytywnego ognia), ale najwięcej wymaga od siebie. Ostatnia publikacja wymagałaby dla przeciętnego autora parę lat studiów, badań, szukania materiałów i danych, a ona sama potrafiła w ciągu roku przygotować do publikacji i doprowadzić do wydania to kompendium wiedzy o Trzebnickiej Jedynce. Dobrze, że uczniowie mogą brać przykład i wzór z takich nauczycieli, zakochanych w swoim zawodzie, komunikatywnych, pełnych optymizmu i pasji – pasji odkrywania nowych możliwości, rozwiązań i znajdowania nowych perspektyw. Bo nauka nie może stać w miejscu, czasem ktoś odważny musi zakwestionować stereotypowe dogmaty, utrwalone teorie, by poszukać własnej drogi, by otworzyć nowe horyzonty…

Zbigniew Lubicz-Miszewski