Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Do góry

Top

Kikut, Józef Wacław

Jozef-KikutJózef Wacław Kikut, pierwszy wybrany w wolnych wyborach Burmistrz Miasta i Gminy Trzebnica. Urodził się 3 maja 1949 r. w Łozinie, syn Ludwika i Stanisławy. Jego rodzice pochodzili z okolic Lwowa. Zamieszkiwał w Trzebnicy przy ul. Ks. Dziekana W. Bochenka.

W 1967 roku, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy podjął pracę w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy. W tym też czasie rozpoczął studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończył otrzymując tytuł magistra historii. W 1979 r. powołano Go na funkcję Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Trzebnicy. W 1980 r. wstąpił do N.S.Z.Z. „Solidarność” i podjął pracę nauczyciela historii oraz Zastępcy Dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 1. Po wprowadzeniu stanu wojennego został z tych funkcji odwołany jako osoba nie dająca gwarancji „socjalistycznego nauczania i wychowania”.

Władze wyraziły zgodę na zatrudnienie Go w szkole Podstawowej Nr 3 w charakterze „świetliczanki”, a w następnych latach stanu wojennego na nauczanie przedmiotu praca-technika. Historii dalej nie mógł nauczać.

Po wznowieniu działalności N.S.Z.Z. „Solidarność” w 1989r. został wybrany przewodniczącym komisji Zakładowej N.S.Z.Z. „Solidarność” w trzebnickiej oświacie oraz członkiem Prezydium Regionalnej Sekcji Pracowników oświaty i Wychowania N.S.Z.Z. „Solidarność” Dolny Śląsk. W tym też czasie, bardzo aktywnie włączył się w budowanie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Trzebnicy, pełniąc w nim funkcję V-ce Przewodniczącego.

Komitet ten zorganizował bardzo skuteczną kampanię wyborczą kandydatów „Solidarności” w wyborach do Sejmu i Senatu w dniu 4 czerwca 1989 r., na terenie Gminy Trzebnica i innych gmin. Po przyjęciu przez Sejm ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r., Komitet Obywatelski „Solidarność” w Trzebnicy rozpoczął przygotowania do pierwszych demokratycznych, w powojennej historii Trzebnicy, wyborów do Rady Miasta i Gminy Trzebnica zarządzonych na dzień 27 maja 1990 roku.

W przygotowaniach tych Józef Kikut odgrywał wiodąca rolę. Kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w tych wyborach uzyskali 18 mandatów na 28. Na II sesji Rady Miasta i Gminy Trzebnica Józef Wacław Kikut został wybrany na funkcję Burmistrza, pierwszego Burmistrza Gminy Trzebnica w III R.P.

Rozpoczął pracę w okresie, w którym Gmina Trzebnica była w bardzo trudnej sytuacji finansowej, pozostawionej przez ustępującą Radę Narodową.

Józef Wacław Kikut był człowiekiem bardzo pracowitym i stanowczym. W swoich działaniach kierował się jasnymi i czytelnymi zasadami uczciwości i solidarności. Nie tolerował chamstwa, obłudy i intryg. Był też człowiekiem skromnym.

Zmarł w dniu 23 września 1996 roku po ciężkiej chorobie.
Wyróżniony tytułem Zasłużony dla Gminy Trzebnica.

 

żródło: Protokół nr XXXVIII/10 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 9 czerwca 2010 roku.