Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Do góry

Top

Nie skomentowano

Józefczyk, Jan

Jan Józefczyk urodził się w 1916 roku w Połonii koło Rzeszowa. W latach 1937 - 1939 odbył służbę wojskową w l pułku saperów w Przemyślu, jako kierowca dowódcy pułku płk. Tadeusza Bisztygi. Pułk wchodził w skład 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej dowodzonej przez gen. Stanisława Mączka.

W czasie kampanii wrześniowej brał udział w walkach na rubieżach Rabka - Wadowice - Kraków -Rzeszów - Lwów. Po wkroczeniu Armii Czerwonej jego jednostka przekroczyła granice Węgier z zamiarem przedostania się na zachód i podjęcia walki z wrogiem. Za udział w transportach uciekinierów z Polski zdążających do Jugosławii został osadzony w obozie karnym. Jesienią 1945 roku - po zakończeniu wojny - wrócił do Ojczyzny, do ojczystej wsi do Połonii. W pierwszych dniach 1946 roku na polecenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Rzeszowie skierowany został na Ziemie Odzyskane i trafił do Trzebnicy. Zatrzymał się u swojego przyjaciela Napoleona Rzewuskiego.

Był jednym z organizatorów spółdzielczości na terenie powiatu trzebnickiego i jednym z założycieli Gminnej Kasy Spółdzielczej w Trzebnicy, a następnie długoletnim pracownikiem administracyjnym Uzdrowiska w Trzebnicy. Na emeryturę przeszedł w 1976 roku. Przez wiele lat był działaczem organizacji kombatanckich, a w latach 1987 - 1992 prezesem Zarządu Miejsko - Gminnego ZBOWiD, a następnie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Zmarł w Trzebnicy w wieku 97 lat.

Skomentuj

cztery × jeden =