Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Do góry

Top

Nie skomentowano

Klimat Trzebnicy

Klimat Trzebnicy

Okolice Trzebnicy znajdują się w śląsko-wielkopolskim regionie klimatycznym. Panują tutaj raczej niezbyt pomyślne warunki klimatyczne, i to zarówno dla zdrowotności ludzi, jak i dla wegetacji roślin, chociaż w skali mikro, na skutek sporej zmienności terenu, są one w zauważalnym stopniu zróżnicowane.

Ważną cechą klimatu rejonu trzebnickiego jest jego duża nieregularność, zmienność i aktywność atmosferyczna. Do największej zmienności klimatu dochodzi tu w okresie zimowym. Kontrasty te to przede wszystkim spore skoki ciśnienia atmosferycznego, wahania temperatury oraz zmienności wilgotności powietrza. Przeciętne roczne opady atmosferyczne w nieco ściślej potraktowanym rejonie trzebnickim wynoszą od 600 do 700 mm. Natomiast w strefach położonych bądź to na północ, bądź też na południe od pasma garbów Wzgórz Trzebnickich są one nieznacznie niższe. Jak na warunki polskie kształtują się zatem na średnim poziomie. W sumie temperatura powietrza w okolicach Trzebnicy jest raczej łagodna, a ekstremalne sytuacje zdarzają się w zasadzie jedynie sporadycznie. Z powodu stosunkowo częstych opadów atmosferycznych dni pochmurnych jest więcej niż dni pogodnych.

Zima trwa tutaj zwykle od 50 do 70 dni, a lato od 90 do 110. Średnia wieloletnia temperatura stycznia kształtuje się w Trzebnickim w granicach od — l do — 3° Celsjusza. Natomiast średnia temperatura lipca waha się od 17 do 19° C. Wreszcie średnia temperatura roku oscyluje między 7 a 9° C. W regionie trzebnickim przeważają wiatry wiejące z północnego zachodu, ale występują także wiatry z północnego wschodu, aczkolwiek znacznie rzadziej. Następstwem pierwszych bodaj zawsze są opady atmosferyczne lub słoty, natomiast drugie zwykle powodują pogodę suchą. Pojawiające się czasami wiatry południowe bądź południowo-zachodnie przeważnie przynoszą ze sobą burze, nierzadko połączone z niszczącymi, ulewnymi deszczami, a nawet z katastrofalnymi gradobiciami.

Występujące często późnowiosenne przymrozki wyrządzają znaczne szkody w tutejszych drzewostanach, zwłaszcza w sadach i leśnych młodnikach bukowych, których zawsze było w tych stronach stosunkowo sporo. Siewy wiosenne rolnicy podtrzebniccy rozpoczynają z reguły pod koniec marca. Trwają one aż do początku maja. Natomiast siewy jesienne zaczyna się na początku września, a kończy około połowy października. Zbiory zbóż przeprowadza się normalnie w ciągu półtora miesiąca, w okresie od połowy lipca do końca sierpnia. Pierwszy zbiór traw odbywa się w pierwszych dniach czerwca, a drugi na początku września. Łąki dające się kosić tylko raz do roku już w XIX stuleciu należały w regionie trzebnickim do rzadkości. Sianokosy na takich łąkach przeprowadzano zwykle pod koniec czerwca.

W podtrzebnickich dolinkach występują częstsze i silniejsze niż na wzniesieniach opady atmosferyczne, wieją też w nich gwałtowniejsze wiatry, które sprzyjają przeziębieniom i schorzeniom reumatycznym. Z drugiej strony tereny wyżej usytuowane są bardziej narażone na zimniejsze prądy powietrza, a te z kolei opóźniają całą wegetację — szczególnie zaś żniwa — o jakieś osiem dni.

(autor nieznany, znaleziono w starych notatkach)

Skomentuj

pięć × 2 =