Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Do góry

Top

Nie skomentowano

Dom Panien Trzebnickich

Dom Panien Trzebnickich

W 2002 roku czasie obchodów 800-lecia Fundacji Opactwa w Trzebnicy ze strony ks. prof. Antoniego Kiełbasy padła propozycja przywrócenia prawidłowej nazwy na Domku Romańskim we Wrocławiu, gdzie mieści się Galeria Fotografii.

Śp. ks. Antoni Kiełbasa przekazał komitetowi obchodów 800-lecia opactwa informacje o historii tego obiektu i prawdziwej nazwie. Tę inicjatywę poparł zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej i władze miasta. Na zamówienie Urzędu Miasta i Gminy w Trzebnicy Lucyna Lubicz-Miszewska zaprojektowała i wykonała tablicę z brązu „Dom Panien Trzebnickich”.

Tytus Czartoryski – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego I kadencji po rozmowie z ks. Antonim Kiełbasą, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miasta Czesławem Czternastkiem, podjął starania by tablica z tą informacją została umieszczona na tym zabytkowym budynku, by historyczna nazwa została przywrócona. Czesław Czternastek – członek komitetu obchodów 800-lecia Fundacji Opactwa jeździł wielokrotnie do Wrocławia do władz samorządowych województwa Dolnośląskiego, by wszelkie zgody na zmianę nazwy były udzielone. Formalności z umiejscowieniem jej w Domku Romańskim były załatwione, ale na montaż nie zgodził się ówczesny kierownik Galerii Fotografii Ośrodka Kultury i Sztuki.

Tytus Czartoryski, działacz solidarnościowej opozycji w czasach PRL, samorządowiec i działacz społeczny z Dolnego Śląska, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, obecnie wiceprzewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przez wiele lat walczył o zgodę na umieszczenie tej tablicy na tym obiekcie W tych działaniach wspierał go były burmistrz Henryk Jacukowicz. Dzięki jego staraniom w dniu 14 kwietnia 2017 roku, z udziałem dyrekcji Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, burmistrza Trzebnicy Marka Długozimy, oraz Lucyny i Zbigniewa Lubicz-Miszewskich – autorki i projektanta tablicy, dokonano uroczystego jej odsłonięcia. Było to możliwe dzięki zrozumieniu i poparciu ze strony wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pana Juliana Golaka oraz dyrektora OKiS pana Igora Wójcika. Tablicę odsłonili Tytus Czartoryski i burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.

Tytus Czartoryski powiedział: Dolny Śląsk słynie z bogactw kultury i sztuki, ale największym jego bogactwem byli i są mieszkańcy naszego regionu. Wspaniałym dowodem tego jest św. Jadwiga Śląska, założycielka zakonu cysterek, fundatorka klasztoru i kościoła w Trzebnicy. W sposób niezamierzony przez organizatorów uroczystości, ale pewno z woli opatrzności, dzisiejsza uroczystość odbywa się w roku 750-lecia kanonizacji św. Jadwigi. Dostrzegamy znaki jej obecności na Dolnym Śląsku po dzień dzisiejszy. Jednym z tych znaków jest Dom Panien Trzebnickich, którego prawdziwą nazwę dzisiaj przywracamy. Ta uroczystość w której bierzemy udział przywołuje również pamięć o roli Piastów Śląskich w kształtowaniu historii Dolnego Śląska, Polski i Europy, czemu świadectwo dała ofiara poniesiona w bitwie pod Legnicą.

W uroczystości uczestniczyli były burmistrz Henryk Jacukowicz i były Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy Czesław Czternastek, oraz zasłużony dla sprawy przywrócenia nazwy „Dom Panien Trzebnickich” historyk dr Michał Kaczmarek oraz mieszkańcy Trzebnicy.

Mamy nadzieję że informacja objaśniającą przywróconą historyczna nazwę budynku i jego historię zostanie umieszczona poniżej tej tablicy.

Wrocławski Dom Panien Trzebnickich przy pl. bpa Nankiera to najstarszy, częściowo zachowany budynek mieszkalny we Wrocławiu. W dziejach miasta jest wzmiankowany już w 1208 roku, w czasie panowania księcia Henryka Brodatego i św. Jadwigi. Jego właścicielem były siostry z Zakonu Cysterek z Trzebnicy. Pełnił funkcję przedstawicielstwa trzebnickiego klasztoru przy dworze książęcym i rolę hotelu dla cysterek podczas podróży do tego miasta. W ciągu kilku stuleci był wielokrotnie przebudowywany. Siostry Cysterki były właścicielami obiektu aż do kasacji zakonu w 1810 r. W latach 1966-1969 odtworzono częściowo bryłę domu wg projektu architekta Henryka Dziurli, łącząc swobodnie gotyckie mury i sklepienia z żelbetonowym dachem, nadając mu obecną formę.

Zbigniew Lubicz-Miszewski

Skomentuj

20 + osiem =