Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Do góry

Top

Nie skomentowano

100 lat Polsko!

100 lat Polsko!

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość, spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo.

Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata – czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jak podkreślono w dokumencie, to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin – głosi uchwała. Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima postanowił postawić w Trzebnicy godny pomnik, by wpisać się ogólnopolskie obchody odzyskania przez Polskę niepodległości. Powinniśmy dać wyraz wielopokoleniowym walkom o wolność i niepodległość i wyrazić w pełni radość z jej odzyskania w 1918 roku – powiedział burmistrz. W związku z tym Rada Miejska w Trzebnicy 26 marca 2018 r. podjęła uchwałę i wyraziła zgodę na wzniesienie w Trzebnicy pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.*

Pomnik stanął na Skwerze Niepodległości, w miejscu pomnika Armii Czerwonej, który zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu, został usunięty z dofinansowaniem Urzędu Wojewody Dolnośląskiego, przed wyznaczonym terminem tj. przed 31 marca 2018 r.**

*UCHWAŁA NR XXXVII/424/18 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Trzebnicy pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Trzebnicy wyraża zgodę na wzniesienie pomnika upamiętniająceg100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, na skwerze przy ulicy Wrocławskiej w Trzebnicy, stanowiącym część działki nr 77 AM-17 obręb Trzebnica, należącej do Gminy Trzebnica.
§ 2. Lokalizacja pomnika zaznaczona jest na załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu, pomniki nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm. Obowiązek usunięcia pomnika spoczywa na właścicielu lub użytkowniku wieczystym nieruchomości, na której znajduje się obiekt. Zgodnie Ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu, usunięcie pomnika musiało nastąpić do 31 marca 2018 r.

Projekt pomnika w Trzebnicy upamiętniający 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości ma kształt litery V – oznaczającej Wiktorię czyli zwycięstwo, pokazuje jak z 11 promieni wyłania się stopniowo Orzeł w koronie z Krzyżem na piersi – godło Polski. Te 11 promieni to daty ważnych w historii Polski kolejnych wydarzeń, bitew, powstań i działań ludzi, którzy z pokolenia na pokolenie z narażeniem życia walczyli o godność, honor, wolność i niepodległość naszej Ojczyzny:
1. 966 – Chrzest Polski
2. 1241 – Bitwa pod Legnicą
3. 1410 – Bitwa pod Grunwaldem
4. 1683 – Wiktoria Wiedeńska
5. 1830 – Powstanie Listopadowe
6. 1863 – Powstania Styczniowe
7. 1921 – Bitwa Warszawska (Cud nad Wisłą)
8. 1939-45 – Powstanie i działalność Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego
9. 1944 – Powstanie Warszawskie
10. 1980 – Powstanie NSZZ „Solidarność”
11. 1978-2005 – Działalność Ojca Świętego Jana Pawła II
12. Dwunastym symbolem, usytuowanym na środku u podstawy, z którego wyrasta cała kompozycja jest symbol Związku Strzeleckiego (popularnie nazywanego Strzelcem) – paramilitarnej organizacji będącej podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. Legiony Piłsudskiego odegrały wielką rolę w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości.

Niżej na lewej kolumnie znajduje się portret Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski jest symbolem odzyskania przez Polskę niepodległości. Był on pierwszym Polakiem, który po 50. latach nieobecności w polskiej myśli wojskowej hasła walki zbrojnej, publicznie odważył się je ogłosić. Był Marszałkiem Polski, Naczelnikiem Państwa i Wodzem Naczelnym Wojska Polskiego. Był twórcą Legionów i zwycięskim wodzem wojny polsko-bolszewickiej. Położył wielkie zasługi dla odbudowy niepodległej Polski. W przełomowym dla losów Europy momencie stanął na czele tysięcy żołnierzy – ochotników walczących o wolność ojczyzny. Był głównym architektem oraz budowniczym wyczekiwanej przez pokolenia niepodległości.
Na prawej kolumnie znajduje się wpisany w obecne granice Polski, znak Polski Walczącej – symbol w kształcie kotwicy, której człon w kształcie litery P symbolizuje Polskę, a ramiona literę W – walkę lub „kotwicę” – symbol nadziei na odzyskanie niepodległości. W Polsce okupowanej przez nazistowskie Niemcy pokazywał on wrogowi, że mimo wszystko – „nie złamał naszego ducha”. Symbol ten pokazuje, że Polska zawsze walczyła o wolność i niepodległość.

W przemówieniu w paryskiej siedzibie Unesco, w dniu 2 czerwca 1980 r., Jan Paweł II wobec zgromadzonych przedstawicieli wielu narodów złożył następujące świadectwo: „Jestem synem narodu, który przetrzymał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród – nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg.”

Zerwany łańcuch symbolizuje wolność narodu i uzyskanie niepodległości.

W granicach Polski zaznaczona jest Trzebnica – miasto które godnie uczciło 100-lecie odzyskania niepodległości.
Pomnikiem tym chcemy w 100. rocznicę odzyskania niepodległości również oddać od hołd tym którzy oddali swe życie w walkach o niepodległość i wolną Polskę w ostatnim stuleciu:
1. Ofiarom wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku
2. Żołnierzom poległym na wszystkich frontach II Wojny Światowej
3. Ofiarom cywilnym II Wojny Światowej
4. Żołnierzom AK
5. Żołnierzom Wyklętym – Żołnierzom Niezłomnym
6. Żołnierzom rozstrzelanym w Katyniu, Miednoje i Ostaszkowie i w wielu innych miejscach kaźni 7. Zamordowanym w łagrach sowieckich i niemieckich obozach koncentracyjnych
8. Ofiarom nacjonalistów ukraińskich
9. Ofiarom Sybiru
10. Ofiarom Smoleńska
11. Bohaterskim Kapłanom m.in. ks. Ignacemu Skorupce który zginął w Bitwie Warszawskiej, ks. Maksymilianowi Kolbe, który dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za skazanego współwięźnia Franciszka Gajowniczka i bestialsko zamordowanemu ks. Jerzemu Popiełuszce

Autor projektu pomnika Zbigniew Lubicz-Miszewski oraz jego wykonawca, kamieniarz Paweł Rutkowski

Autorem projektu pomnika jest artysta plastyk Zbigniew Lubicz-Miszewski, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej.
Wykonawcą pomnika z granitu strzegomskiego jest Paweł Rutkowski – Zakład Kamieniarski „Grabmal”.

Zaproszenie Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy:

Szanowni Państwo!
Mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na uroczyste odsłonięcie Pomnika Wolności, które odbędzie się 11 listopada 2018 roku. Podjąłem decyzję, by w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości trzebniczanie oddali hołd ludziom, którzy walczyli o Polskę, ale też pokazali przyszłym pokoleniom, jak ważna jest troska o pamięć – dziedzictwo przeszłości. Z mojej inicjatywy pomnik stanął w miejscu dawnego Pomnika Armii Czerwonej, który zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu, został usunięty. Pomnik Wolności bogaty jest w symbolikę, zależało mi bowiem, by był miejscem zadumy i refleksji nad historią Polski. Został zbudowany w kształcie litery V – nawiązującej do słowa „victory” – zwycięstwo. Ukazuje, jak z 11 promieni wyłania się orzeł w koronie z krzyżem na piersi – godło Polski. 11 promieni to daty ważnych w historii Polski kolejnych wydarzeń: bitew, powstań i działań ludzi, którzy z pokolenia na pokolenie z narażeniem życia walczyli o godność, honor i niepodległość. Na lewej kolumnie znajduje się portret Marszałka Józefa Pitsudskiego – Naczelnika Państwa i Wodza Naczelnego Wojska Polskiego. Na prawej, wpisany w obecne granice kraju, znak Polski Walczącej. Zerwany łańcuch symbolizuje wyzwolenie się z kajdan niewoli. W granicach Polski zaznaczona jest Trzebnica.
Projekt powstał we współpracy z panem Zbigniewem Lubicz-Miszewskim, który zaprojektował pomnik według naszego wspólnego pomysłu, natomiast wykonawcą monumentu jest pan Pawet Rutkowski właściciel Zakład Kamieniarskiego „Grabmal”.
Jestem przekonany, że pomnik jest najpiękniejszym i najtrwalszym wyrazem naszej wdzięczności za niezwykły dar pokoleń – dar wolności. Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w uroczystościach.

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE
POMNIKA WOLNOŚCI
UPAMIĘTNIAJĄCEGO 100. ROCZNICĘ
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018.
11 listopada (niedziela) 2018 r.
godz. 10:30 przy rondzie u zbiegu ulic Wrocławskiej i l Maja

PROGRAM:
CZĘŚĆ l
10:30 UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE POMNIKA WOLNOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCEGO 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
– WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCIOWE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA
– PROGRAM ARTYSTYCZNY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
– WYSTĘP ZESPOŁU „BRZYKOWIANIE”
– SKŁADANIE WIĄZANEK KWIATÓW PRZEZ DELEGACJE
– APEL PAMIĘCI
– POSADZENIE „DĘBU NIEPODLEGŁOŚCI”
– UROCZYSTY PRZEMARSZ W KIERUNKU BAZYLIKI ŚW. JADWIGI
12:00 NIEPODLEGŁA DO HYMNU! – UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI WSPÓLNEGO ODŚPIEWANIA HYMNU NARODOWEGO
12:10 ZŁOŻENIE WIEŃCÓW POD KRZYŻEM KATYŃSKIM l SMOLEŃSKIM ORAZ POMNIKIEM SYBIRAKÓW
12:30 MSZAŚW. W INTENCJI OJCZYZNY
WOJSKOWA GROCHÓWKA DLA WSZYSTKICH – PARKING PRZED BAZYLIKĄ

CZĘŚĆ II
16:00 KONCERT FINAŁOWY XXV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ W BAZYLICE ŚW. JADWIGI UPAMIĘTNIAJĄCY 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018
Wratislavia Trumpet Consort
Igor Cecocho – lider Artur Erenfeld
Rafał Czemarmazowicz Agata Stach
Michael Bunin Paweł Spychała
Seweryn Wróbel Bartłomiej Dudek
Piotr Rojek – organy
W PROGRAMIE M.IN. UTWÓR SKOMPONOWANY DLA MIASTA TRZEBNICY

Burmistrz Gminy Marek Długozima w czasie uroczystości odsłonięcia powiedział:

Dzisiaj świętujemy w Trzebnicy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości te są kulminacją Gminnych Obchodów „100-lecia odzyskania niepodległości”, w ramach których w naszym mieście odbywają się liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym, religijnym, społecznym, sportowym i integracyjnym. Świadczą one o ogromnym szacunku i przywiązaniu trzebniczan do historii, która jest ważnym elementem naszej tożsamości narodowej. „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium” – te słowa Józefa Piłsudskiego zobowiązują nas do troski o pamięć i dziedzictwo przeszłości. Dlatego podjąłem decyzję, że najtrwalszym, ale i najpiękniejszym wyrazem naszej pamięci będzie Pomnik Wolności, który dla mnie osobiście ma szczególne znaczenie. Potwierdza on drogę, którą obrałem wiele lat temu myśląc o rozwoju Trzebnicy: Bogactwo historii, potencjał przyszłości, stały powrót do patriotyzmu. Najważniejszym punktem niedzielnych uroczystości było jego odsłonięcie, którego dokonałem wspólnie z panią minister Beatą Kempą, Adamem Kempą ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej Zbigniewem Lubicz-Miszewskim oraz uczniami i harcerzami Alicją Sobczak ZHR ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Błażejem Mielnikiem ZHP ze Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim. Pomnik Wolności stanął w miejscu dawnego Pomnika Armii Czerwonej, który zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu, został usunięty. Wierzę, że dla współczesnych i przyszłych pokoleń, ten pomnik będzie miejscem zadumy i refleksji nad historią Polski, a w sercach tych, którzy przy nim przystaną, wzbudzi radość i wdzięczność za dar niezwykły – dar wolności. Wolności, o której Nasz Wielki Rodak Jan Paweł II nauczał: „Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana”. Dlatego dziękuję wszystkim Państwu za wypełnienie zadania pamięci o tym, jak cennym darem jest wolność.

Dziękuję za tak liczny udział w gminnych uroczystościach, za wspólnie odśpiewany „Hymn dla Niepodległej” i za pamięć o wszystkich tych, którzy oddali życie za Polskę. To znaczy, że łączy nas wspólne „dobro”, któremu na imię „Ojczyzna”.

Pani minister Beata Kempa (odpowiedzialna w rządzie Mateusza Morawieckiego za sprawy dotyczące pomocy humanitarnej) pochwaliła Trzebnicę za ten pomnik, powiedziała, że miała łzy w oczach jak go ujrzała i zauważyła, że to już kolejny po Krzyżu Katyńskim i Smoleńskim, Pomniku Wyklętych, pomniku gen. Ryszarda Kuklińskiego patriotyczny pomnik w Trzebnicy. Dobrze, że Pomnik Niepodległości stanął w „miejscu zniewolenia”.

Skomentuj

3 + trzy =